MA Kommunikation

MA Kommunikation erbjuder kommunikationsrådgivning och startades i mars 2013. Jag tror att kommunikation är avgörande för ett företags eller en organisations långsiktiga framgång, både på in- och utsidan. Dessutom blir dåliga tider och kriser lättare att ta sig igenom om det finns ett förtroende byggt på rak och öppen dialog med kunder, medarbetare och andra intressenter. Att jobba uthålligt med kommunikation gör det både enklare och roligare för kunder och potentiella medarbetare att välja er.

Jag hjälper er gärna med detta. Kolla i menyn ovan, maila eller slå mig en signal.

Marianne Ahlgren